„Bijelim stropom“ naziva se jedinstveni polu-montažni sustav kojim se brzo i efikasno grade međukatne, krovne, stubišne i druge konstrukcije. Pri tome je nevažno radi li se potpuno novi objekt ili je riječ o modernizaciji ili rekonstrukciji. Osobito je primjenjiv kod objekata na nepristupačnim i skučenim prostorima poput starih kamenih kuća, zatvorenih prostora koji su u funkciji, u uskim ulicama ili na tavanima.

Ove roštiljne, lakobetonske Ytong konstrukcije “bijeli strop” i “bijeli krov” predstavljaju revoluciju u praktičnoj i štedljivoj gradnji stropnih i krovnih konstrukcija.

Postavljanje je jednostavno i zahtjeva minimalan broj majstora.

ytong_bijeli_strop_konstrukcija

Prednosti bijelog stropa:

 • Bijeli strop je lagan, ali nosiv.
 • Konstrukcija ima malu težinu, a brza i jednostavna izvedba čine ovaj proizvod idealnim rješenjem za sve vrste gradnje (novogradnja, nadogradnja, adaptacija, sanacija).
 • Bijeli strop karakterizira toplinska izolacija, otpornost na požar, potres i atmosferske utjecaje, te otpornost na nametnike
 • Proizvod omogućava jednostavnu izvedbu krovnih prozora, svjetlarnika i terasa
 • Bijeli strop je prilagodljiv svakoj geometriji i rasponu.
 • Proizvod prihvaća bilo koji pokrov
 • Podupiranje nije potrebno ili je smanjeno
 • Bijeli strop može se koristiti već nakon 24 sata od trenutka monolitizacije, tj. betoniranja gredica

Detaljnije o prednostima Ytong „bijelog stropa“ pročitajte ovdje.

Bijeli strop i bijeli krov s uspjehom su do sada korišteni na raznim vrstama konstrukcija poput stambenih zgrada, hotela, škola, javnih građevina, obiteljskih zgrada i kuća.

Dijelovi „bijelog stropa“

Osnovu Ytong konstrukcije “bijeli strop” čine armirano betonske gredice i ispunski blok u slijedećim dimenzija: dužina 62,5 cm širina 25 cm i visina 15 cm.

Detaljnije razrađeno, Ytong „bijeli strop“ ima ove dijelove:

 • Ytong stropni blok
 • uzdužne armirano betonske gredice odgovarajućeg tipa i dužine
 • ležajnice
 • dodatnu armaturu
 • sitnozrnati beton između stropnih blokova
 • tankoslojni mort koji se sastoji od ljepljivog Ytong morta i cementa, a nanosi se na gornju površinu stopa.

Gredice YTONG stropa ispitane su u “IGH Institut za materijale i konstrukcije” Zagreb.

ytong_bijeli_strop

Kako se postavlja Ytong „bijeli strop“ u 5 koraka

Korak broj 1

Proces ugradnje započinje postavljanjem AB gredica na razmaku od 68 cm. Razmak može biti i manji, a u tom se slučaju Ytong blokovi pile na potrebnu širinu. Također, na početku se postavi i jedan ili dva redan Ytong blokova na svakom kraju. Podupiranje se obvezno izvodi na rasponima većim od 3.0 m, i svaka 3.0 m.

Korak broj 2

Zatim se postavlja 4-6 lakobetonskih Ytomg stropnih blokova, širine 25 cm, a potom i poprečno rebro čiju oplatu sa donje strane čine ležajnice. Poprečno rebro se armira sa 2#8 na licu mjesta, po jedna šipka u donju i gornju zonu.

Korak broj 3

Nakon što se slože sve gredice i blokovi, pristupa se postavljanju vijenca, te monolitizaciji sitnozrnim betonom kojim se zapunjavaju gredice i poprečna rebra. Sitnozrni beton čini tucanik # 0-4 mm, cement i voda.  Potrebna količina betona je 10 l/m2. Prije popune, gredice je potrebno natopiti vodom.

Korak broj 4

Nakon 4 ili više sati, gornja površina konstrukcije se prelije tankoslojnim mortom. Suha smjesa sastavljena od 50% Ytong tankoslojnog bijelog morta i 50% cementa se ulije u kantu s vodom. Za jednu vreću tankoslojnog Ytong morta od 25 kg potrebno je 13 l vode. Smjesu je potrebno dobro izmiješati dok ne postane pastozna, bez grudica. Tako pripremljena smjesa treba odstajati 15 minuta prije uporabe. Nakon prelijevanja morta potrebno je zagladiti površinu. Tankoslojni mort se ne smije polijevati.

Korak broj 5

Potpore se uklanjaju minimalno sedam dana nakon postavljanja.

Krovna konstrukcija – „bijeli krov“

Kod izrade krovnih konstrukcija postupak je isti kao i kod „bijelog stropa“.
Radi potpune vodonepropusnosti i mehaničke zaštite, tankoslojni mort se može djelomice ili u cijelosti ponoviti. Kod krovova se na suhi tankoslojni mort postavlja hidroizolacija (elastična) koja ne treba biti parna brana, a potom slijedi jednostruko ili dvostruko letvanje. Između letava se, zavisno o klimatskoj zoni, postavlja dopuna toplinske izolacije, polistiren ili mineralna vuna debljine 2 cm ili više. Učvršćivanje letava se obavlja čeličnim čavlima u beton gredica i poprečnih rebara i/ili pocinčanim čavlima (120 mm) u Ytong blokove i/ili tiplovanim vijcima.

Konstrukcija se, s donje strane, obrađuje gletom za porobetone u dva sloja ili impregnacijom, a potom bilo kojom laganom žbukom (do 1400 kg/m3). Na spojevima različitih materijala se koristi varena mrežica 4×4 mm.

Pravila za postavljanje “bijelog stropa i krova”

 • Blokovi za ispunu umeću se s gornje strane, a dozvoljeno je udarati ih samo gumenim batom.
 • Hodati se može samo po blokovima, ali ne i po gredicama.
 • Ne preporuča se skakanje po blokovima, a vožnja lakih kolica moguća je samo preko dasaka.
 • Stropni blok se ne smije  opterećivati silom većom od 130 kg/kom.
 • Podupore se postavljaju po sredini raspona (1 podupirač na 12 m2 stropa).
 • U poprečna rebra uvlači se dodatna armatura 2 x O 8 RA
 • Primarne i sekundarne gredice zapunjavaju se mikro betonom M-20
 • Prije popune, gredice je potrebno natopiti vodom
 • Nakon monolitizacije gredica, strop je potrebno pregletati tankoslojnim Ytong mortom uz dodatak 50% cementa u odnosu na ukupnu količinu morta

ytong_bijeli_strop

 Korak po korak do pokrova na „bijelom krovu“

 1. Konstrukcija za postavu crijepa stavlja se na način da se u smjeru okomitom na sljeme krova, pričvrsti pomoću koso zabijenih čavala, gredica dimenzija 8 x 5 po visini 8 cm ili 10 x 10 cm, ovisno o tome koje će debljine biti toplinska izolacija na krovu.
 2. Gredice se mogu pričvrstiti pomoću “U” nosača učvršćenih vijkom i tiplom u “bijeli krov”.
 3. Gredica se za “U” nosač pričvršćuje klasičnim čavlom.
 4. Između postavljenih gredica na razmaku od 50 do 75 cm postavlja se toplinska izolacija od staklene vune iste debljine koliko je visoka gredica (8 ili 10 cm).
 5. Preko vune i gredica postavlja se paropropusna vodoodbojna folija koja se pričvršćuje kontra letvama na postavljene gredice.
 6. Okomito na postavljenu gredicu i kontra letvu postavljaju se letve za crijep na razmaku određenom za odabranu vrstu crijepa.
 7. Na postavljene letve polaže se crijep prema standardima krovopokrivačkih radova

ytong_bijeli_strop_majstori

Na isti način, kako se izrađuje „bijeli strop“, moguće je kreirati stepenišnu konstrukciju. Na ovome mjestu pogledajte od čega i kako točno, a za sve dodatne upite javite se ovdje našem majstoru koji će vam odgovoriti u najkraćem roku!

Ytong DESIGN ploče

Lako obradive uz maksimalnu iskoristivost za vaše renoviranje.

Ytong COMPACT zidne ploče

Velika čvrstoća i precizne dimenzije za vaše renoviranje.