Internetska stranica informacije o zaštiti podataka

Internetska stranica www.renoviranje.hr

Drago nam je što ste posjetili ovu internetsku stranicu. Zalažemo se za zaštitu vaših osobnih podataka u skladu sa svim važećim zakonima o zaštiti podataka, osobito u skladu s Općom uredbom EU o osobnih podataka („GDPR“) te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

U ovim Informacijama o zaštiti podataka objašnjavamo koje vaše informacije (uključujući osobne podatke) obrađujemo u vezi s vašim posjetom i korištenjem gore navedene digitalne obavijesti („www.renoviranje.hr“).

Dodatne informacije možete pronaći na ovim stranicama:

  1. Informacije o zaštiti podataka – Obrada podataka o kupcima
  2. Informacije o zaštiti podataka – Obrada podataka zaposlenika
  3. Informacije o zaštiti podataka – Obrada podataka pružatelja usluga / dobavljača
  4. Informacije o zaštiti podataka – Poslovni partneri
  5. Informacije o zaštiti osobnih podataka – Marketing

Informacije vezane za zaštitu podataka na našim web stranicama i online prezentacijama

I. Općenito

1. Kontroler

Mi – Ytong porobeton d.o.o. vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu Vasih osobnih podataka i pravne obveze koje služe za njihovu zaštitu.
Pravne odredbe zahtijevaju potpunu transparentnost u obradi osobnih podataka.
Tek kada vi kao nositelj podataka smatrate da je obrada podataka transparentna i uvjerljiva za vas, možete se smatrati dovoljno informiranim o namjeri, svrsi i opsegu obrade. Stoga vam ova Politika privatnosti detaljno objašnjava koje osobne podatke obrađujemo kada koristite našu web stranicu www.xella.com ili druge podstranice koje se na njih odnose ili naše druge online prezentacije na društvenim mrežama.

Tijelo odgovorno za obradu podataka, tj. „kontrolor“ u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i drugih primjenjivih propisa o zaštiti podataka je:

Ytong porobeton d.o.o.
Savska Opatovina 36
10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 3436-810

info.hr@ytong.com

– na dalje “kontroler” ili “mi”Možete kontaktirati osobu nadleznu za zaštitu podataka na:

Ytong porobeton d.o.o.
Savska Opatovina 36
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 3436-810

privatnost@ytong.com

Imajte na umu da vas veze na našoj web stranici mogu uputiti na druge internetske stranice kojima ne upravljamo mi, već treće strane. Takve veze su jasno označene ili postaju vidljive promjenom adresnog retka u vašem internet pregledniku. Nismo odgovorni za usklađenost s primjenjivim propisima o zaštiti podataka i sigurno rukovanje vašim osobnim podacima od strane trećih operatera web stranica.

2. Definicije

2.1. Prema GDPR-uKoristimo uvjete pravnog teksta GDPR-a za potrebe ove Politike privatnosti. Definicije (čl. 4 GDPR) mogu se pronaći na primjer na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

2.2. Kolačići

Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vašem terminalu kada posjetite web stranicu i koje se tamo čitaju. Sadrže kombinacije slova i brojki kako bi se omogućilo, na primjer, prepoznavanje korisnika i primjenjive postavke kada se korisnik vrati na web stranicu koja je postavila kolačiće; također omogućuju korisniku da ostane prijavljen na korisnički račun te služe za statističku analizu ponašanja određenog korisnika.

2.3. Kategorije podataka

Kada se u ovoj Politici privatnosti pozivamo na kategorije podataka koje obrađujemo, smatra se da oni uključuju, ali nisu ograničeni na sljedeće podatke: glavne podatke (npr. ime, adresa, datum rođenja), podatke za kontakt (npr. adresu e-pošte, telefon brojevi, usluge glasnika), podatke o sadržaju (npr. tekstualni unosi, fotografije, videozapisi, sadržaj dokumenata/datoteka), podatke o ugovoru (npr. predmet, uvjeti, kategorije kupaca), podatke o plaćanju (npr. bankovni podaci, povijest plaćanja, korištenje drugih davatelja usluga plaćanja), podatke o upotrebi (npr. pojedinosti o tijeku vašeg posjeta našoj web stranici, korištenje određenih sadržaja, vrijeme pristupa) kao i podatke o vezi (npr. podaci o uređaju, IP adrese, URL upućivač).

3. Informacije o obradi podatakaOsobne podatke obrađujemo samo ako i u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom. Osobne podatke prenosimo trećim stranama samo u slučajevima opisanim u nastavku. Osobni podaci zaštićeni su odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama (npr. pseudonimizacija, šifriranje).

Osim kada smo po zakonu obvezni pohranjivati ili prenositi osobne podatke trećim stranama (posebno tijelima gonjenja), naša odluka koje osobne podatke pohranjujemo te koliko dugo i u kojoj mjeri ih možemo s vremena na vrijeme otkriti drugima ovisi o značajkama web-mjesta koje koristite s vremena na vrijeme.

4. Trajanje skladištenja

Osobni podaci bit će izbrisani čim se svrha obrade ispuni ili je na neki drugi način istekla ili čim istekne bilo koje potrebno razdoblje pohrane, osim ako je potrebno nastaviti pohranu podataka u svrhu sklapanja ili izvršavanja ugovora. U slučaju da koristimo kolačiće koji nisu neophodni da bi vam se usluga koju želite učinila dostupnom, obavještavamo vas o trajanju tih kolačića na kraju ovih Pravila privatnosti.

5. Automatizirano individualno donošenje odluka uključujući profiliranje

Automatizirano individualno odlučivanje uključujući profiliranje prema čl. 22 st. 1, 4 GDPR-a, za donošenje takvih odluka ne postoji.

6. Prava nositelja podataka

Vi kao nositelj podataka imate pravo pristupa/pravo na informacije prema čl. 15 GDPR, pravo na ispravak prema čl. 16 GDPR, pravo na brisanje prema čl. 17 GDPR, pravo na ograničenje obrade prema čl. 18 GDPR i pravo na prenosivost podataka prema čl. 20 GDPR. Imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (čl. 77 GDPR-a).

Tijelo nadležno za nadzor nad nama je:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Selska cesta 136
HR – 10 000 Zagreb.

Međutim, svoju pritužbu možete podnijeti i bilo kojem drugom nadzornom tijelu nadležnom za zaštitu podataka.

7. Obveze obavještavanja kontrolora

Obavještavamo o svakom ispravljanju ili brisanju vaših osobnih podataka ili ograničenju obrade u skladu s čl. 16, čl. 17 st. 1. i čl. 18 GDPR-a svakom primatelju kojemu su otkriveni vaši osobni podaci, osim ako se to pokaže nemogućim ili uključuje nerazmjeran napor. Obavijestit ćemo vas o tim primateljima ako to od nas zatražite.

8. Obveza davanja osobnih podataka

Osim ako je drugačije navedeno u odjeljcima II i III u nastavku koji također navode primjenjive pravne osnove, niste nam obvezni dati osobne podatke. Međutim, u slučajevima opisanim u čl. 6 st. 1 b) GDPR, osobni podaci su potrebni za izvršenje ili sklapanje ugovora. Ako nam ne dostavite tražene osobne podatke, nismo u mogućnosti izvršiti ili sklopiti ugovor. Ako ne dostavite podatke u slučajevima opisanim u čl. 6 st. 1 a) i f) GDPR-a, ne možete koristiti relevantne dijelove naše web stranice.

9. Pravo na prigovor i povlačenje privole

Imate pravo prigovoriti, iz razloga koji se odnose na vašu posebnu situaciju, u bilo kojem trenutku, na obradu vaših osobnih podataka koja se temelji na čl. 6 st. 1 f) GDPR. Ako se osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, imate pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka u takve marketinške svrhe.

Sukladno čl. 7 st. 3 rečenica 1 GDPR-a, imate pravo povući svaki pristanak koji ste nam dali u bilo kojem trenutku. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju vaše privole prije njenog povlačenja. To znači da povlačenje ima učinak samo za svaku obradu namijenjenu za vrijeme nakon povlačenja. Svoj pristanak možete povući neformalnom obavijesti poslanom poštom ili e-poštom. Ako prigovorite obradi, više nećemo obrađivati ​​vaše osobne podatke osim ako nam je drugačije (zakonom) dopušteno to učiniti. Ako povučete svoju privolu i ne postoji druga pravna osnova koja opravdava obradu vaših osobnih podataka, dužni smo prema čl. 17 st. 1 b) GDPR brisati vaše osobne podatke na vaš zahtjev bez nepotrebnog odgađanja.

Možete uložiti prigovor na obradu i/ili povući svoju privolu neformalnom obavijesti koju treba poslati na:

Ytong porobeton d.o.o.
Savska Opatovina 36
10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 3436-810 ili
privatnost@ytong.com

II. Obrada podataka kada koristite našu web stranicu

Korištenje naše web stranice i njezinih značajki i funkcija općenito zahtijeva obradu određenih osobnih podataka.

Korištenje web stranice u informativne svrhe

Svrha obrade: Ako posjetite našu web stranicu i koristite je samo u informativne svrhe, što znači da bez korištenja dodatnih značajki ili funkcija kao što su kontakt obrazac ili dodaci za društvene mreže, automatski prikupljamo osobne podatke kako bismo osigurali funkcionalnost i optimizaciju web stranice kao i sigurnost naših informacijskih sustava.

Pravna osnova: čl. 6 st. 1 f) GDPR
Kategorije podataka: podaci o vezi
Primatelj podataka: pružatelj IT usluga
Namjeravani prijenos u treće zemlje: Ne namjeravamo prenositi podatke u treće zemlje.
Pohranjujemo li podatke na vašem terminalu na temelju vašeg pristanka ili ih čitamo? Ne

&nbsp

Kada nas kontaktirate (e-mailom, telefonom, kontakt formom)

Svrha obrade: Odgovor na vaš zahtjev koji ste nam poslali putem kontakt obrasca s naše web stranice, e-poštom ili odgovor na vaš zahtjev za povratni poziv.

Pravna osnova: čl. 6 st. 1 f) GDPR; čl. 6 st. 1 b) GDPR (ako se vaš zahtjev odnosi na sklapanje novog ugovora ili na postojeći ugovor); čl.88. st. 1 GDPR (ako nam pošaljete svoju prijavu)
Kategorije podataka: glavni podaci, kontakt podaci, podaci o sadržaju, podaci o vezi i, gdje je primjenjivo, podaci o ugovoru
Primatelj podataka: Podaci se s vremena na vrijeme mogu prenijeti povezanim društvima unutar Xella grupe.
Namjeravani prijenos u treće zemlje: Ne namjeravamo prenositi podatke u treće zemlje.
Pohranjujemo li podatke na vašem terminalu na temelju vašeg pristanka ili ih čitamo? Ne

Zahtjev za reklamni materijal ili ponude

Svrha obrade: Slanje zatraženog reklamnog materijala te priprema i slanje traženih ponuda.

Pravna osnova: čl. 6 st. 1 f) GDPR; čl.. 6 st. 1 b) GDPR (ako se vaš zahtjev odnosi na sklapanje novog ugovora ili na postojeći ugovor)
Kategorije podataka: glavni podaci, kontakt podaci, podaci o vezi i, gdje je primjenjivo, podaci o ugovoru
Primatelj podataka: Podaci se s vremena na vrijeme mogu prenijeti povezanim društvima unutar Xella grupe; pruzatelji poštanskih usluga.
Namjeravani prijenos u treće zemlje: Ne namjeravamo prenositi podatke u treće zemlje.
Pohranjujemo li podatke na vašem terminalu na temelju vašeg pristanka ili ih čitamo? Ne

III. Informacije o vanjskim stranicama Xelle

Facebook

Svrha obrade: Postavili smo stranicu o našoj tvrtki („Facebook stranica“) na „Facebook“ platformi na adresi https://www.facebook.com/YtongHrvatska
Kada pristupite ovoj stranici, Facebook obrađuje vaše osobne podatke. Primamo statistiku o korištenju ove stranice izvedenu iz ovih podataka.
Pravna osnova: čl. 6. st. 1 slovo f GDPR-a.
Kategorije podataka: glavni podaci, ako je primjenjivo, kontaktni podaci, podaci o sadržaju, podaci o upotrebi, podaci o vezi, podaci o lokaciji, ako je primjenjivo.
Primatelji podataka: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (“Facebook”) (kao zajednički kontrolor, čl. 26 GDPR – suštinu ugovora možete pronaći na https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)

Predviđeni prijenosi u treće zemlje: od slučaja do slučaja, SAD i druge treće zemlje (na temelju standardnih klauzula o zaštiti podataka Europske komisije, čl. 46(2)(c) GDPR-a i na temelju odluka o primjerenosti (čl. 45 GDPR-a )).
Spremamo li ili čitamo osobne podatke na vašem krajnjem uređaju na temelju vašeg pristanka? Ne
Prava nositelja podataka: Facebook je odgovoran za provedbu vaših prava kao nositelja podataka. Facebook će vas obavijestiti o vašim pravima kao nositelja podataka na https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
Također možete izjaviti svoja prava kod nas, a mi ćemo vaš zahtjev odmah proslijediti Facebooku.

Instagram

Svrha obrade: Postavili smo stranicu o našoj tvrtki (“Instagram stranica”) na “Instagram” platformi Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (“Facebook”) na adresi https://www.instagram.com/ytong.hr/

Kada pristupite ovoj stranici, Facebook obrađuje vaše osobne podatke.
Pravna osnova: čl. 6. st. 1 slovo f GDPR-a.
Kategorije podataka: glavni podaci, ako je primjenjivo, kontaktni podaci, podaci o sadržaju, podaci o upotrebi, podaci o vezi, podaci o lokaciji, ako je primjenjivo.
Primatelji podataka: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (“Facebook”) (kao zajednički kontrolor, čl. 26 GDPR – suštinu ugovora možete pronaći na https:// www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Predviđeni prijenosi u treće zemlje: od slučaja do slučaja, SAD i druge treće zemlje (na temelju standardnih klauzula o zaštiti podataka Europske komisije, čl. 46(2)(c) GDPR-a i na temelju odluka o primjerenosti (čl. 45 GDPR-a ).
Spremamo li ili čitamo osobne podatke na vašem krajnjem uređaju na temelju vašeg pristanka? Ne
Prava nositelja podataka: Facebook je odgovoran za provedbu vaših prava kao nositelja podataka. Facebook će vas obavijestiti o vašim pravima nositelja podataka na https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Također možete izjaviti svoja prava kod nas, a mi ćemo vaš zahtjev odmah proslijediti Facebooku.

LinkedIn (profil)

Svrha obrade: Postavili smo stranicu o našoj tvrtki na “LinkedIn” platformi na adresi https://www.linkedin.com/company/ytong-croatia

Kada pristupite ovoj stranici, LinkedIn obrađuje vaše osobne podatke. Primamo statistiku o korištenju ove stranice izvedenu iz ovih podataka.
Pravna osnova: čl. 6. st. 1 slovo f GDPR-a.
Kategorije podataka: glavni podaci, ako je primjenjivo, kontaktni podaci, podaci o sadržaju, podaci o upotrebi, podaci o vezi, podaci o lokaciji, ako je primjenjivo.
Primatelji podataka: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irska (kao zajednički kontrolor u skladu s člankom 26 GDPR-a – esencija ugovora može se pronaći na
https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum)

Namjena prijenosa u treću zemlju: Od slučaja do slučaja, SAD i druge treće zemlje (na temelju standardnih klauzula o zaštiti podataka Europske komisije, članka 46. stavka 2. točke (c) GDPR-a i na temelju odluka o adekvatnosti (članak 45. GDPR-a)).

Spremamo li ili čitamo osobne podatke na vašem krajnjem uređaju na temelju vašeg pristanka? Ne
Prava nositelja podataka: LinkedIn je odgovoran za provedbu vaših prava nositelja podataka. LinkedIn će vas obavijestiti o vašim pravima nositelja podataka na
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Također možete izjaviti svoja prava kod nas, a mi ćemo vaš zahtjev odmah proslijediti LinkedInu.

YouTube kanal

Svrha obrade: Postavili smo video kanal na “YouTube” platformi Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ireland (“Google”) na adresi https://www.youtube.com/channel/UCNkVQ8q7RNWl-rdVjbU0JRA
Kada pristupite ovoj stranici, Google obrađuje vaše osobne podatke. Primamo statistiku o korištenju ove stranice izvedenu iz ovih podataka.
Pravna osnova: čl. 6. st. 1 slovo f GDPR-a.
Kategorije podataka: glavni podaci, ako je primjenjivo, kontaktni podaci, podaci o sadržaju, podaci o upotrebi, podaci o vezi, podaci o lokaciji, ako je primjenjivo.
Primatelji podataka: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska.
Predviđeni prijenos u treću zemlju: U pojedinačnim slučajevima, SAD.
Spremamo li ili čitamo osobne podatke na vašem krajnjem uređaju na temelju vašeg pristanka? Ne

IV.    Informacije o kolačićima koje koristimo

Nazive i trajanje kolačića koje koriste gore spomenuti dodaci i usluge – pod uvjetom da ste pristali na korištenje kolačića – mogu se pronaći u postavkama privatnosti na web stranici pod Usluge > Pohranjene informacije

[Naziv usluge]: [Naziv kolačića] [Opis kolačića] [Trajanje].

Pristup kolačiću općenito je moguć samo s internetske adrese s koje je kolačić postavljen. To znači da ne možemo pristupiti kolačićima pružatelja usluga koje uključujemo (vidi gore). Ni ti pruzatelji ne mogu pristupiti našim kolačićima. Treće strane ne mogu pristupiti našim kolačićima niti kolačićima naših pružatelja. Treće strane mogu pristupiti kolačićima samo tehničkim napadima koje ne možemo kontrolirati i za koje nismo odgovorni.

Ytong DESIGN ploče

Lako obradive uz maksimalnu iskoristivost za vaše renoviranje.

Ytong COMPACT zidne ploče

Velika čvrstoća i precizne dimenzije za vaše renoviranje.